Etický kodex terapeuta

Terapeut klientovi vysvětlí základní principy regresní terapie, působení zvolené terapie a režimových opatření.

Regresní terapie hledá skutečné příčiny obtíží a problémů.

Terapeut se snaží doporučit klientovi nejvhodnější terapeutický plán včetně vhodných opatření vedoucích k vyřešení problému.

Hlavní zásady regresního terapeuta

- terapeut se snaží pomáhat lidem k nalezení příčiny problému

- terapeut se má dát vést etickými zásadami ve všech záležitostech týkajících se profesionální praxe

- terapeut uznává, že klient je za své vlastní zdraví a stav zodpovědný sám

- terapeut je zodpovědný za svůj osobní a odborný rozvoj

- terapeut se snaží získat odborné znalosti o vývoji terapie a praxe dalším vzděláváním

- klienta nelze v žádném případě jakkoliv ovlivňovat bez jeho vědomí a souhlasu

- o klientovi, který se dostal do péče prostřednictvím profesního vztahu, se nemají podávat žádné informace s výjimkou:

a) když si tyto informace vyžádá soud

b) když klient souhlasí s povahou a rozsahem sdělení.