Regresní terapie

Regresní terapie je účinná metoda, která se snaží odstranit současné problémy nalezením jejich příčiny. Díky ní, jsme schopni rozkrýt, kde a kdy vznikla příčina daného problému.

Příčinu můžeme nacházet nejen v dávné minulosti, ale také v dětství, kdy jsme přebrali určité vzorce chování i myšlení. Stejně tak některá zranění a křivdy.

Běžné řešení důsledků má pouze krátkodobý účinek a problémy se vrací.

Každý je sám sobě zdrojem svého uzdravení. I na mnoho fyzických problémů lze hledat odpověď na psychické úrovni.

Regresní terapie pomáhá nahlédnout do širších souvislostí života a poskytuje nový pohled na situace.

Její pomocí lze řešit širokou škálu problémů, ať už se jedná o traumata, fobie, potlačené emoce, vztahové a zdravotní problémy, problémy s otěhotněním, nízké sebevědomí, ztrátu energie, závislosti, úzkost či různé pocity strachu.

Často se jedná o problémy a traumata prožité v minulosti, jichž si nemusíme být vědomi. Regresní terapie není jistě všemocná a jediná, která dokáže pomoci. Ale může být důležitým krokem na cestě ke zdraví a pochopení sebe sama.